Skip to main content

Mình là hầm lò, rất khó trong việc lắp đặt cũng như đi dây điện cho camera, mình nên chọn giải pháp nào hợp lý nhất?

Trả lời

- Bạn sử dụng camera IP hỗ trợ POE hoặc sử dụng Thiết bị chuyển đổi camera

Bài bình luận

Sử dụng Camera

Tôi thấy sử dụng camera...

Phản hồi

phản hồi

Tùy chọn hiển thị bài bình luận

Lựa chọn cách thích hợp để hiển thị các bài bình luận và bấm "Lưu các thiết lập" để kích hoạt sự thay đổi.

Bình luận