Skip to main content

Mình muốn theo dõi giám sát ngôi nhà của mình thì mình cần phải trang bị những thiết bị camera giám sát nào?

Trả lời

- Camera giám sát

- Đầu ghi hình

- Thiết bị lắp đặt camera: Dây đồng trục, dây nguồn, nhân công lắp đặt

Bình luận