Skip to main content

Công ty mình là tòa nhà 25 tầng, vậy chọn giải pháp nào để quản lý camera hợp lý?

Trả lời

- Bạn dùng thiết bị truyền đổi cho camera sử dụng một đôi dây điện thoại, Chi tiết thiết bị bạn tham khảo tại: Thiết bị chuyển đổi camera

Bình luận