Skip to main content

Nhà máy mình rất rộng phạm vi lên tới 1.000 mét vuông vậy minh dùng giải pháp nào để quan sát cho hợp lý?

Trả lời

- Bạn dùng thiết bị truyền đổi cho camera sử dụng một đôi dây điện thoại, Chi tiết thiết bị bạn tham khảo tại: Thiết bị chuyển đổi camera

Bình luận