Skip to main content

Tôi có 50 camera tôi muốn một màn hình hiển thị hết các camera có được không

Trả lời

- Nếu dung camera IP thì bạn phải xem phần mèm có hỗ trợ cho xem bao nhiêu camera đồng thời

- Nếu dùng camera analog thì bạn dùng 2 đầu ghi hình 32 kênh hoặc 4 đâu ghi hình 16 kênh sau đó dùng phần mềm để xem đồng thời nhiều đầu ghi hình camera.

Bình luận