Skip to main content

Tôi muốn ghi âm lại âm thanh trong phòng có đặt camera giám sát có được không?

Trả lời

- Nếu camera có mic gắn sẵn thì cho phép ghi lại âm thanh

Bình luận