Skip to main content

Máy chấm công SF-3000 PC (30000)

Thông tin chung

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ + Pin
- Quản lý được  2000 người, lưu trữ 300,000 bản ghi sự kiện
- Hoạt động độc lập hoặc trên mạng
- Chuẩn đọc thẻ: EM (125KHz)

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Máy chấm công và kiểm soát ra/vào bằng thẻ + Pin
- Quản lý được  2000 người, lưu trữ 300,000 bản ghi sự kiện
- Hoạt động độc lập hoặc trên mạng
- Chuẩn đọc thẻ: EM (125KHz)