Skip to main content

KEICO FPC-301SF

Thông tin chung

 - Tốc độ nhận thực <1.6 giây (1:N)

- Màn hình LCD và LED

- Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay

- Giao tiếp qua cổng RS-232; RS-485

- Số lượng người sử dụng: 500 người (1 người 2 vân tay)

- Số lượng bản ghi sự kiện: 32,000 bản ghi

                                             - Chế độ hoạt động: Pin code, vân tay, thẻ

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết
 - Tốc độ nhận thực <1.6 giây (1:N)
- Màn hình LCD và LED
- Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
- Giao tiếp qua cổng RS-232; RS-485
- Số lượng người sử dụng: 500 người (1 người 2 vân tay)
- Số lượng bản ghi sự kiện: 32,000 bản ghi

                                             - Chế độ hoạt động: Pin code, vân tay, thẻ