Skip to main content

Nhà thông minh HA/PLI

Thông tin chung

Module Home Automation: Kết nối với trung tâm Iconnect để điều khiển bật tắt các thiết bị trong gia đình (16 thiết bị) qua PSTN (Điện thoại cố định, di động hoặc Internet)

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Module Home Automation: Kết nối với trung tâm Iconnect để điều khiển bật tắt các thiết bị trong gia đình (16 thiết bị) qua PSTN (Điện thoại cố định, di động hoặc Internet)